zondag 9 juni 2024

Kerkdienst vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk - ook te volgen via kerkomroep

Datum: 
 zondag 9 juni 2024
Tijdstip: 
 09:30
Locatie: 
 De Grote Kerk

Liturgie 9 juni 2024 Grote Kerk Dokkum, dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: Ds. Hans Oosterhoff
Organist: Auke de Boer
Medewerking door zangers van Cantorale, o.l.v. Anne de Bruijn
 

 • Orgelspel
 • Welkom
 • Aanvangslied: Psalm 25: 2 en 5
 • Bemoediging en Groet
 • Gebed om ontferming
 • Gloria-lied: 385
 
 • Met de kinderen
 
 • Bij wijze van gebed van de zondag: Lied 676, gezongen door Cantorale
 
 • Schriftlezing: Marcus 3: 20 – 30
 • Zingen: Lied 313: 3 en 4
 • Vervolg van de lezing: Marcus 3: 31 – 35
 • Cantorale: ‘Go forth in the world with peace’, John Rutter
 
 • Preek
 • Orgelspel: koraalvoorspel bij Lied 722 van Hans Friedrich Micheelsen
 • Zingen: Lied 722
 
 • Mededelingen
 
 • Gebeden, uitlopend in het –
 • Tafelgebed ‘kom tot ons, hier in ons midden’ (Dienstboek 29)
 • Uitdelingswoorden
 • Gemeenschap van Brood en Wijn; Cantorale zingt: ‘Da Pacem’; ‘If Ye love me’ (Thomas Tallis); ‘Wat in stilte bloeit’ en ‘Avondmaal’.
 • Wij bidden het ‘Onze Vader’
 
 • Slotlied: 534
 • Zegen
 • Orgelspel


 

terug