zondag 16 juni 2024

Kerkdienst vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk - ook te volgen via kerkomroep

Datum: 
 zondag 16 juni 2024
Tijdstip: 
 09:30
Locatie: 
 De Grote Kerk

DIENST IN DE GROTE KERK TE DOKKUM OP ZONDAG 16 JUNI 2024
------------------------------------------------------------------------------------------

Welkom en mededelingen

Stil gebed

We gaan staan
 

Lied 27: 1, 2


Groet en bemoediging

Lied 27: 4
 
We gaan zitten

Gebed om ontferming

Woord van leven: Romeinen 12: 9-21

 

Liet 305


Gebed bij de opening van de Schrift


Schriftlezing I: Job 1

Lied 650: 1, 2, 3, 4, 5

Schriftlezing II: 2 Korintiërs 4: 5-12
                                                                                                                                                                                      
Lied 650: 6, 7

Overdenking

Orgelspel

Lied 903: 1, 3

Gebeden
 
Mededelingen van pastorale en diaconale aard

 

We gaan staan

Lied 910: 1, 3, 4

Zegen
allen: Amen (3x)

 

terug