zondag 30 juni 2024

Kerkdienst vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk - ook te volgen via kerkomroep

Datum: 
 zondag 30 juni 2024
Tijdstip: 
 09:30
Locatie: 
 De Grote Kerk

Liturgie 30 juni 2024. Grote Kerk Dokkum.
Voorganger: Ds. Hans Oosterhoff
Organist: Anne de Bruijn
 

 • Orgelspel
 • Welkom
 • Aanvangslied: 216
 • Bemoediging en Groet
 • Gebed om ontferming
 • Gloria-lied: 283
 
 • Met de kinderen
 
 • Gebed van de zondag
 
 • Schriftlezing: Marcus 5: 21 – 34
 • Zingen: Lied 938
 • Vervolg van de lezing: Marcus 5: 35 – 43
 • Zingen: Lied 179
 
 • Preek
 • Zingen: Lied 630
 
 • Gebeden
 • Mededelingen
 • Slotlied: 315
 • Zegen
 • Orgelspel

 

terug