zondag 26 mei 2024

Kerkdienst vanuit De Herberg ook te beluisteren via kerkomroep

Datum: 
 zondag 26 mei 2024
Tijdstip: 
 09:30
Locatie: 
 De Herberg

Protestantse Gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens

Voorganger: Ronald Bouw(Gereformeerde kerk Driezum/Wâlterswâld)
              
               26-05-2024

Zingen voor de dienst: Lied 672:1, 2 en 6(Kom, laat ons deze dag met heilig vuur bezingen)

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Lied 413: 1 en 2(Grote God, wij loven U)

Stil gebed

               Votum en groet

               Lied: Lied 802: 1, 3 en 4 (Door de wereld gaat een woord. Melodie Israëlische volkslied)
               Leefregel: Galaten 5: 13-26(NBV’21)
               Lied: Lied 968:1, 2 en 5(de ware kerk des Heren)
               Gebed voor de schriftlezing
               Schriftlezing 1: Joël 3: 1-5(NBV ’21)
               Lied: ELB 382: 1, 2 en 3 (Heer Uw licht en Uw liefde schijnen)
               Schriftlezing 2: Romeinen 8:1-13 (NBV ’21)
               Prediking: Thema: Leven door de Geest
               Lied: Lied 675: 1 en 2(Geest van hierboven)
               Dankgebed en voorbede
               Inzameling van de gaven
               Slotlied: lied 687: 1,2 en 3 (Wij leven van de wind)
               Zegen
Gezongen amen
              


 

terug