zondag 14 juli 2024

Kerkdienst vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk - ook te volgen via kerkomroep

Datum: 
 zondag 14 juli 2024
Tijdstip: 
 09:30
Locatie: 
 De Grote Kerk

Liturgie 14 juli 2024. Grote Kerk Dokkum.
Voorganger: Ds. Hans Oosterhoff
Organist: Anne de Bruijn
 

 • Orgelspel
 • Welkom
 • Aanvangslied: Psalm 105: 1, 17 en 18
 • Bemoediging en Groet
 • Gebed om ontferming
 • Zingen: Sjongend op Wei Lied 6, ‘Jericho’
 
 • Kinderen
 
 • Gebed van de zondag
 
 • Eerste lezing: Jozua 6: 1 – 14
 • Zingen: Psalm 76: 1, 2 en 6
 • Evangelielezing: Marcus 6: 6b – 13
 • Zingen: Lied 802: 1, 4 en 5
 
 • Preek
 • Zingen: Ev. Liedbundel  505 ‘We shall overcome’
 
 • Gebeden
 • Mededelingen
 • Slotlied: 418
 • Zegen
 • Orgelspel

 

terug