zondag 14 juli 2024

Kerkdienst vanuit De Herberg ook te beluisteren via kerkomroep

Datum: 
 zondag 14 juli 2024
Tijdstip: 
 09:30
Locatie: 
 De Herberg

Dienst Dokkum 14-7-2024 9.30 u
Lied voor de dienst: NLB723 Waar God de Heer zijn schreden zet
Welkom en mededelingen
Lied van intocht: ELB 299: Welk een vriend is onze Jezus
Stil gebed
Bemoediging en groet
Psalm 85: 2, 3 en 4
Leefregel
Psalm 98:1, 2 en 3
Gebed bij de opening van het Woord
(Kindermoment) (Woorden kiezen)
Kinderen gaan naar nevendienst tijdens zingen van Samen in het licht.
Schriftlezing: Deut 30: 11 - 20
NLB Lied 316: 1, 2
Schriftlezing: Romeinen 9:30 – 10:13
NLB Lied 316: 3, 4
Verkondiging
Lied (GB): 340b Ik geloof in God de Vader
Dank en voorbede
Inzameling van de gaven
Liet LLL135 De wolkeloft flúst’ret in namme sa tear
Zegenbede
Zingen (3x) Amen
 

terug