Catharinakerk

 
De Hervormde kerk is gelegen op een rond 1880 grotendeels afgegraven radiale terp. Het gebouw is een eenbeukige romaanse kerk met een smaller, halfrond gesloten koor en een opengewerkte geveltoren. Oorspronkelijk is de kerk gewijd aan Sint-Catharina van Alexandrië.

Het huidige schip kwam tot stand aan het einde van de twaalfde eeuw. In het midden van de dertiende eeuw verrees het koor, voorzien van een rondboogfries op bakstenen kraagsteentjes en een door twee colonetachtige rondstaven gelede apsis. Rond 1500 is het schip westwaarts verlengd. Vermoedelijk bij het herstel in 1822 de oorspronkelijke overwelving vervangen door een balklaag met tongewelf. De huidige vensters zijn in 1829 aangebracht en de westgevel is in 1843 vernieuwd en voorzien van de huidige geveltoren, mogelijk naar ontwerp van R.J. Boorsma.

In de geveltoren hangt een door Jan Butendiic gegoten klok (1499). De kerk bevat een door de firma W. Vermeulen gebouwd orgel (1906). Op het kerkhof bevinden zich onder meer zerk voor A.F. Klaver (+1887) en een obelisk voor A.J. Wolters (+1916), geschonken door het Dokkumer muziekkoor. Het toegangshek dateert waarschijnlijk uit 1843.

Bron: Monumenten in Nederland, Friesland (2000).
Waanders Uitgevers, Zwolle; Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist.
 
 
terug

Agenda

Startzondag in Bonifatiuskapel

19 sep 2021 om 9.30

Winterwerk 2. Als kinderen andere wegen gaan ........

21 sep 2021 om 20.00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

26 sep 2021 om 9.30

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Fontein

26 sep 2021 om 9.30

Gebedsgroep

29 sep 2021 om 19.00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

03 okt 2021 om 9.30Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy


Aanmelden via meevieren.nl

U kunt hier uw kerkdienst en of bijeenkomst uitzoeken en aanmelden.

LinksGeandewei