Commissie vorming en toerusting


Bekijk hier het winterwerkboekje

In het boek Exodus wordt Mozes geroepen op te trekken en met het volk  Israël de woestijnweg op te gaan naar het beloofde land.....  In het nieuwe testament laat Jezus zien en horen hoe het leven in deze wereld bedoeld is. Hij biedt zijn volgelingen geen nieuwe wereld- of levensbeschouwing, maar roept hen op Hem te volgen. Geloven gaat kennelijk over “in beweging komen”, een richting gaan en onderweg zijn. Van zichzelf heeft Jezus gezegd: “Ik ben de weg”. Wie met Hem op reis gaat, loopt dus nooit alleen. Wij mogen ons aansluiten bij die ontelbaar lange stoet mensen die op weg zijn naar het Nieuwe Koninkrijk. Onderweg hebben we proviand nodig. Momenten waarop we even stil kunnen staan. Ogenblikken van bezinning en van overdenking misschien. We hopen dat ons nieuwe winterwerk-programma met als thema “Proviand voor onderweg” een bijdrage mag leveren aan die momenten! U bent opnieuw van harte uitgenodigd!

Jelle J. Wagenaar 294212    j.j.wagenaar@knid.nl
Grytsje Woudstra  297186    kgwoudstra@hotmail.com
Johanna Schaap  294398    johannaschaap@outlook.com
Jaap Schaap        294398    j.schaap@hccnet.nl


Uw opgave is niet helemaal vrijblijvend...... Zoals u weet, zijn onze onderwerpen niet gratis. Sprekers, een film of een voorstelling kosten geld. En soms komen sprekers van ver naar Dokkum..... Houdt u zich daarom aan uw afspraak en noteer de data vooraf in uw agenda!!!
En mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn, doe ons dan tijdig bericht. Wij kunnen dan de afweging maken een avond wel of niet door te laten gaan......
 

terug