PGDAW Contact gegevens

Update:  10-10-2023

Ds. J.P. Oosterhoff, Balthasar Bekkerstrjitte 5, 9123 JV Metslawier.
Tel. 0519 - 346420 E-mail: ds.jpoosterhoff@pgdaw.nl
 

Tijdelijke predikanten voor het pastoraat

Ds. W. Veltman, Jannumerwei 10, 9175 GH Reitsum.
Tel. 0519-518476. E-mail: wveltman@knid.nl

Ds. B. Keizer, Terpleane 2, 9125 EE Oostrum.
Tel. 0519-724044. E-mail: bg.keizer@knid.nl


Kerkelijk werkers

G.M. Jelsma – de Jong, Dwarssingel 11, 9216 WL Oudega (Sm.).
Tel.: 06 – 16690651. E-mail: pastor.gmjelsma@pgdaw.nl

H. Karssies – Kaptein, Foarwei 42, 9104 BX Damwoude.
Tel.: 0511 – 401536. E-mail: pastor.hkarssies@pgdaw.nl

R. Jansma – Hiemstra, Rietgans 7, 9101 XJ Dokkum.
Mobiel: 06 - 14830021 E-mail: jeugdwerkerdokkum@gmail.com

Jeugdwerker

R. Jansma – Hiemstra, Rietgans 7, 9101 XJ Dokkum.
Mobiel: 06 - 14830021 E-mail: jeugdwerkerdokkum@gmail.com
 

Vertrouwenspersonen

Bob Haanstra, Skipfeartsein 8, 9123 JS Mitselwier. Mobiel: 06-40162866.
E-mail: bobhaanstra@planet.nl

Janneke Kerkhof, Fenneweg 13, 9144 CX Hantumhuizen. Mobiel: 06-13366701.
E-mail: jannekekerkhof@live.nl
 

Kerkenraad

Voorzitter: R. Zijlstra – Ytsma, Wettermûne 23, 9102 EA Dokkum. Tel.: 0519 – 295738.
Mobiel: 06 - 40111849  voorzitter.kr@pgdaw.nl

Waarnemend voorzitter: Grytsje Woudstra, F.Hommiusstraat 56, 9101 WT.
Tel.: 0519 - 297186. E-mail: kgwoudstra@hotmail.com

Scriba: S. Hoekstra-Bandstra, De Woudhorne 142, 9101 NR Dokkum.
Tel.: 0519-292203. Mobiel:  06 - 11211372. E-mail: scribakr@pgdaw.nl
 

College van Diakenen

Voorzitters: Herman Stormer en Bram van der Veen
E-mail: voorzitter.cvd@pgdaw.nl

Secretaris: Margje van der Staal, Brokmui 23, 9101 EV Dokkum.
Tel.: 0519 -  295917. E-mail: secretariaat.cvd@pgdaw.nl

Penningmeester: Vacant
E-mail: penningmeester.cvd@pgdaw.nl


College van kerkrentmeesters: 

Voorzitter: A. Wijnsma, Bevrijdingslaan 1, 9102 DC Dokkum.
Tel. 0519-296151. E-mail: voorzitter.cvk@pgdaw.nl

Secretaris: J. Benedictus, Het Golden Cruys 16, 9102 DA Dokkum.
Tel.: 0519 – 296642 secretariaat.cvk@pgdaw.nl

Penningmeester: J. van der Velde, Kouwe 18, 9103 PE Dokkum. 
Tel.: 0519 - 701296. Email: Jacob_velde@hotmail.com 


Kosters:

Kosterbeheerder: Maaike Holwerda. Mobiel: 06-13063639. E-mail: maaikeholwerda1@gmail.com 
Koster: Loes de Graaf. Mobiel: 06-12412053. E-mail: Loes1408@hotmail.com
Koster: Klaske van Dellen. Mobiel: 06-46581851. E-mail: klaske.vandellen@gmail.com
 

Voor het maken van reserveringen:

Kerkelijk Centrum De Herberg, Dokkum:
Klaske van Dellen. Mobiel: 06-46581851. E-mail: klaske.vandellen@gmail.com
Jan de Jong (coördinator). Tel. 06-11952641. E-mail: j.dejong35@knid.nl

Kerkelijk Centrum Grote – of Sint Martinuskerk, Dokkum: 
Loes de Graaf. Mobiel: 06-12412053 . E-mail: Loes1408@hotmail.com
Hans Smits (coördinator). tel: 0511 – 422127. E-mail: j.smits01@knid.nl
Minne Boelens (coördinator beheer). Tel: 0519 - 295385. E-Mail: boelensm@hetnet.nl

Sint Catharinakerk, Aalsum: 
Loes de Graaf. Mobiel: 06-12412053. E-mail: Loes1408@hotmail.com
Jan de Jong (coördinator). Tel. 06-11952641. E-mail: j.dejong35@knid.nl

Kerkgebouwen

De Grote – of Sint Martinuskerk, Markt 2, 9101 LS Dokkum. 
De Herberg, Harddraversdyk 1 B, 9101 XA Dokkum. 
De Fontein, Op de Keppels 3, 9101 DG Dokkum. 
Sint Catharinakerk, Tsjerkepaad 1, 9121 CK Aalsum. 


Kerkelijk Bureau

Bezoekadres        :     Harddraversdijk 1 B, 9101 XA Dokkum

Postadres             :     Postbus 36, 9100 AA DOKKUM
Openingstijden     :     Elke woensdagochtend van 09.45 uur tot 11.45 uur
Telefoon               :     0519-293650 - van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 14.30 uur telefonisch bereikbaar
E-mail                  :      kerkelijkbureau@pgdaw.nl
 

Medewerker:

Hermien Struikmans - Hoekstra. Bevrijdingslaan 47. 9102 DC Dokkum. Mobiel: 06-46565009.


Vaste vergaderavonden:

Door het College van Kerkrentmeesters is, in overleg met de koster-beheerder en coördinatoren, besloten uit oogpunt van energiebesparing en efficiëntie om te komen tot een vaste vergaderavond per gebouw. Dit betekent:

Vergaderavond                                                           Welk gebouw
Maandagavond en woensdagavond                            de Herberg
Dinsdagavond en donderdagavond                             de Grote Kerk


Wilt u hier in uw planning alvast rekening mee houden?


Redactie Geandewei en Website

Email: pr.algemeen@pgdaw.nl
Contactpersoon: Ad Plante, Brokmui 71, 9101 EW Dokkum. Mobiel: 06-43036850.


Rubriek verjaardagen en jubilea 

Email: verjaardagen-jubilea@pgdaw.nl
Contactpersoon: Afke Oosterhuis-Ferwerda, Drs. S. Van Tuinenleane 59, 9101 PS Dokkum, Tel.: 0519-220975.

terug