Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Uit de keuken geklapt Uit de keuken geklapt
Rond vijftien jaar geleden vroegen ds. Jenny van der Veen en Joke  Hoogeveen zich af, of het niet mooi zou zijn voor mensen te koken die graag eens in gezelschap zouden willen eten. Er was boven immers een keukentje en de diaconie van de toenmalige Grote Kerkgemeenschap vond het een goed idee. 
De eerste keren leek er nauwelijks animo: misschien twee, drie alleenstaanden. Maar de dames hielden vol. Gaandeweg kwamen er meer belangstellenden en kon men eigenlijk ook wel wat hulp gebruiken. Er moest nu ook een naam komen, en dat werd jarenlang het wat simpele ‘eetgroep’.
Inmiddels zijn we een aantal jaren verder. Die eetgroep is een succes geworden. Het aantal gasten varieert maandelijks rond de twintig en ze komen allang niet meer allemaal uit de kring rond de Grote Kerk. Ook uit andere voormalige wijkgemeentes, ja uit andere kerken weten ze het te vinden. Hetzelfde geldt voor de kokers en de helpers: zo’n vijftien mensen doen dit diaconale werk met graagte.
De eerste jaren werd er boven in het Martinushuis gekookt en gegeten. Koken doen we daar nog steeds, maar toch het meest in de nieuwe professionele keuken beneden in het Martinushuis. Dat geeft ons de gelegenheid om tegelijkertijd gevarieerde maaltijden klaar te maken: gasten kunnen altijd kiezen wat ze het lekkerst vinden. Maar meestal willen ze gewoon alles proeven. Wat wil je ook: een driegangen keuzemenu voor € 4,50! Eten doen we inmiddels beneden, zodat ook mensen die slecht ter been zijn makkelijk kunnen aanschuiven. 
De naam ‘eetgroep’ vonden we op een gegeven moment te simpel. Omdat we koken en eten in het Martinushuis, kozen we voor ‘eetgroep Martinusmaal’. Die beslissing vond bij onze gasten veel instemming en een toepasselijke afbeelding was gauw gevonden: Sint Martinus deelde zijn mantel met een bedelaar. Kan het diaconaler? In verband met het coronavirus moesten we een paar maaltijden helaas afgelasten. Maar we zijn in druk overleg om, met de vereiste afstanden, toch weer van start te gaan! Houdt u dus Geandewei en de website in de gaten. 
Baukje en Maarten Keijzer, coördinatoren 
 
Open Kerk Open Kerk
Muziek in de Grote – of Sint  Martinuskerk
In de zomermaanden is op elke vrijdagavond van 20.00 – 20.40 ‘Een muzikaal meditatief moment’  rond de orgels van de Grote Kerk. Ook dit jaar mocht Auke de Boer een flink aantal organisten uit het hele land uitnodigen voor orgelbespelingen in Dokkum. Vaak zijn er vooraf ook bespelingen van het Carillon in het stadshuis. Er is een ruim aantal plaatsen beschikbaar. 
Zie voor uitgebreide informatie over Muziek in de Grote Kerk de websites: www.pgdaw.nl en www.grotekerkdokkum.nl 
Open Kerkcommissie  
De 5000 - ste bezoeker in open Grote – of Sint Martinuskerk 
Met een aangepaste, gemarkeerde, route kan de Grote – of Sint Martinuskerk ook dit jaar, Coronatijd, open zijn. De Open Kerk Commissie is verrast hoe dat door toeristen en belangstellenden uit Dokkum en regio wordt gewaardeerd. Op één van de middagen kwamen meer dan driehonderd mensen de kerk bezoeken. En dat in alle leeftijden. Halverwege zondagmiddag 2 augustus, werd de 5000 – ste bezoeker geteld. Dat blijkt een heel gezin te zijn. Albert en Baukje Jellema uit Ferwert en hun vier kinderen Hielke 7 jaar, Wytse 6 jaar, Douwe 3 jaar en Amarins 0 jaar. Ze waren naar Dokkum gekomen om daar een wandeling te maken. Daarin namen ze ook de Grote Kerk mee. Albert werd getroffen door de historische bijzonderheden van de kerk. Met name door de grafzerken. De drie jongens namen verwonderd de grote ruimte waar met het hoge gewelf. Met moeder Baukje bekeken ze  de plaatjes aan de wanden. De brandende kaarsen in één van de nissen hadden wel hun speciale interesse. De kleine Amarins liet zich in haar wandelwagen geduldig rondrijden. En toen bleek dat ze met hun zessen de bezoekersteller op 5000 te hebben gebracht. Een moment om bij stil te staan. Vrijwilliger Riemer Zijlstra kwam met een feestelijke traktatie van Fryske- en andere lekkernijen. De zevenjarige Hielke was graag bereid om het presentje in ontvangst te nemen. De beide ouders en de drie broers waardeerden de openstelling van de kerk zeer. Ook in het gastenboek uiten bezoekers dit jaar wel zeer hun waardering voor de openstelling van de Grote- of Sint Martinuskerk. De vrijwilligers worden hierbij geregeld genoemd. Heel positief zijn de bezoekers over het orgelspel, uitgevoerd door organisten uit Dokkum en wijde omgeving. Nog de hele maand augustus is de kerk drie middagen open. En wel op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 14.00 – 17.00 uur. De vrijwilligers zullen ieder belangstellende -  kinderen, jongeren en volwassenen – graag verwelkomen.
Open Kerkcommissie  
 
Kerkdienst de Fontein 9 Aug 2020 Kerkdienst de Fontein 9 Aug 2020


Klik hier voor meer details
 
Pelgrimage Lauwersoog Pelgrimage Lauwersoog


Elke zomer organiseert de Witte Tent (VKRW Lauwersoog) een pelgrimage. Dit jaar is er geen Witte Tent, maar wil ik toch de pelgrimage door laten gaan. Een nieuwe tocht is uitgezet. Thema: ‘De geloofsweg gaan’. Lengte van de tocht: 5 km. Datum: 19 augustus. Aanvang: 19.00 uur. Opgave via 06-12238840 of hermanf.devries07@gmail.com Startpunt: parkeerplaats Witte Tent (Noordergat). 
Herman F. de Vries
 
Kerkdienst Grote Kerk 02-08-2020 Kerkdienst Grote Kerk 02-08-2020


Klik hier voor mer details
 
MUZIEK IN DE GROTE- of SINT MARTINUSKERK MUZIEK IN DE GROTE- of SINT MARTINUSKERK
een muzikaal meditatief moment rond het orgel

Klik HIER voor een opgenomen concert van de 
De jonge net benoemde organist Bob van der Linde van de Martinikerk in Sneek.
Hij laat het orgel van de Grote Kerk op indrukwekkende wijze horen met muziek van Byrd, Sweelinck, Muffat, Boyce, Vaughen Williams en Bach
 
Al meer dan 25 jaar zijn er in de zomermaanden inloopconcerten op de vrijdagavond in de Grote Kerk in Dokkum. In deze kerk bevinden zich twee zeer waardevolle orgels die zich ook bijzonder lenen om op te concerteren. Het hoofdorgel stamt uit 1688 en is destijds gemaakt door Jan Helman uit Groningen. In de loop der jaren is er veel aan het orgel veranderd. In 1979 heeft orgelmaker Flentrop het orgel terug gereconstrueerd en mag het zich laten horen als een specimen uit de Noord Duitse orgelbouwcultuur.
 Ook het koororgel dat zich sinds 2016 in de kerk bevindt, is bijzonder. Hoewel Bakker & Timmenga uit Leeuwarden het in 1979 bouwden, gebruikten ze hiervoor veel goede oude onderdelen zoals het pijpwerk uit 1700.
 Door het Corona-virus zullen het nu geen inloopconcerten zijn, maar is er de komende vrijdagavonden een ‘muzikaal meditatief moment’ met het orgel, onder de titel MUZIEK IN DE GROTE KERK , met een lengte van een orgelvesper van maximaal 40 minuten.
Er gelden dus de RVIM-restricties van maximaal 50 bezoekers. Vol = vol, info  www.grotekerkdokkum.nl. De deuren van de kerk gaan om 19.30 uur open en om 20.00 uur dicht.  Er is een looproute in de kerk en er zijn toegewezen plaatsen. 
Wel zal er steeds een combinatie met een voorafgaande carillonbespeling op het stadhuis zijn. Er is een aantal internationale gastorganisten uitgenodigd. Daaronder zijn bekende namen als Rien Donkersloot, Bob van der Linde, Mannes Hofsink en Roy Kroezen uit de USA.  Rode draad zal muziek uit Engeland zijn. Alle musici zullen naast andere muziek ook iets van een Engelse componist laten horen. Zie voor concerten www.grotekerkdokkum.nl. Daar vindt u ook de te spelen werken. 
 
Nieuwe update 12 augustus 2020 Nieuwe update 12 augustus 2020
Kerkenraad
Meeleven
Pastoraal meldpunt
Diaconie CvD 
Algemeen - Diverse onderwerken

Voor alle activiteiten verzoeken wij u regelmatig de agenda te raadplegen.
Deze wordt automatisch bijgewerkt
 
Kerkdienst de Fontein te Dokkum op zondag 26 juli 2020 Kerkdienst de Fontein te Dokkum op zondag 26 juli 2020


Kerkdienst opgenomen in de Fonteinkerk te Dokkum op zondag 26 juli 2020. Voorganger Da. G. Rol; Lector Caroline Francken; Koster Maaike Holwerda; Ouderling van dienst Pier Prins; Diaken van dienst Siebregta Hoekstra. Techniek Riemer Zijlstra en dank aan Huisomroep Intersion Dokkum
 
Kerkdienst 19 juli 2020 in de Fontein Kerkdienst 19 juli 2020 in de Fontein


Klik hieronder op "Lees meer" voor de Liturgie van deze dienst
lees meer »
 
Open kerk Open kerk
Bezoekers in de Open Grote Kerk
De Grote – of Sint Martinuskerk, Markt 2 in Dokkum, is drie middagen per week open voor bezoekers: op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 14.00 – 17.00 uur. En daar wordt verrassend veel gebruik van gemaakt. In de week van 8 – juli kwamen 549 mensen de kerk bekijken en naar orgelmuziek luisteren. Woensdagmiddag 15 juli kwam met 302 mensen het tot nu toe hoogste aantal belangstellenden. 

Het valt vrijwilligers op dat dit jaar kinderen en volwassenen langer in de kerk blijven en veel vragen stellen. Vragen naar de historie van de kerk, het hoofdorgel, de grafstenen en naar bouwkundige kenmerken. “We hebben het er drukker mee dan voorgaande jaren,” sprak een vrijwilliger. 
Zo vroeg een bezoeker naar de vindplaats van de stenen grafkist bij de hoofdingang van de kerkruimte. Daarop kon de dienstdoende vrijwilliger geen antwoord geven. De bezoeker bleek een kenner: “Het is een grafkist of sarcofaag van Bentheimer zandsteen. Maar dit is wel een bijzonder exemplaar.” 
Dat vond zijn dochtertje (6 jaar) ook. Zij stelde een directe kindervraag: 

“Heeft Jezus ook in deze grafkist gelegen?” 

Haar papa zei daarop, serieus antwoordend: “De zandstenen grafkist is van 1200 of 1300 jaar na Jezus. Ze wist daarop meteen: “Dat kan dus niet.” 

Het belangstellende meisje wilde daarna graag bij het orgel kijken. Ze keek met verwondering  hoe organist Pieter Lanting met vingers én voeten speelde. “Hoe doet u dat? U kunt niet zien waar u met uw voeten drukt?” 
“Ja, dat weet een organist. Dat heeft hij geleerd,” moest wel het antwoord zijn. En dat deed de papa en de begeleidende vrijwilliger evenzeer zich verwonderend bewust worden over het orgelspel met handen én voeten. 
Vrijwilligers Open Kerk
 
Zomeravond Orgel De Herberg 27 augustus Zomeravond Orgel De Herberg 27 augustus

De Gebedsgroep organiseert deze zomer een aantal meditatieve momenten rondom het orgel in De Herberg. U weet dat De Herberg onlangs een ander orgel heeft gekregen. Dit Allen-orgel staat ook op een nieuwe plaats in de kerkzaal. Onze vaste organisten Hayo Halbersma, Joop de Jong en Jelle Visser zijn bereid gevonden om een aantal muzikale meditatieve momenten in deze zomermaanden te verzorgen: 27 augustus en een nog nader te bepalen datum in september. Steeds zullen 2 van de 3 organisten het orgelspel op een avond verzorgen. Muziek wordt afgewisseld met teksten en gebeden. Reservering is noodzakelijk i.v.m. de huidige situatie. Maximaal 50-60 personen per avond zijn welkom. Reservering kan via het sturen van een mail naar orgelvesper.herberg@gmail.com Wie geen email gebruikt, kan zich schriftelijk aanmelden via een briefje in de brievenbus van het Kerkelijk Bureau bij De Herberg, met daarop naam, datum van te bezoeken avond, aantal personen, en telefoonnummer. Op 9 juli zullen Hayo Halbersma en Joop de Jong het orgelspel verzorgen. Aanvang: 19.30 uur. De Gebedsgroep is namens velen dankbaar naar allen toe die zich in de afgelopen maanden zo ingezet hebben om dit nieuwe orgel voor de kerk te kunnen realiseren, maar vooral dankbaar naar onze Hemelse Vader toe. Ook al is zingen moeilijk of zelfs niet mogelijk, het loflied blijft in onze kerken klinken! 

Herman F. de Vries


 
PGDAW in het kort PGDAW in het kort
De Protestantse gemeente Dokkum Aalsum Wetsens is een open en gastvrije gemeenschap waar mensen elkaar ontmoeten rondom het evangelie van Gods uitnodigende liefde. Ontmoeting is het hart van ons gemeente-zijn: ontmoeting met God, ontmoeting met elkaar en ontmoeting met de wereld om ons heen.

Pastoraal meldpunt : 06 - 2138 2081
lees meer »
 
De Diaconie De Diaconie
Als deel van de gemeente wil de Diaconie er vanuit haar roeping graag zijn voor de gemeente.
Door te helpen waar geen helper is, gerechtigheid te verwoorden waar onrecht is en te delen wat haar aan gaven is geschonken om zo een hulp te zijn voor hen in tijden van nood.

Heeft u door alle maatregelen rondom het coronavirus praktische hulp nodig zoals bijvoorbeeld boodschappen doen of medicijnen halen, dan kunt u het Pastoraal Meldpunt bellen (06 - 2138 2081).
Uw vraag wordt dan doorgegeven aan de Diaconie en wij zullen dan als diakenen, samen met anderen proberen u te helpen.
 
 
Eénwording Eénwording
update 10-12-2019
Er wordt flink doorgewerkt aan de Eénwording van de Protestantse Gemeente Dokkum - Aalsum - Wetsens. Het streven is gericht op 1 januari 2020. 
De regiegroep, samengesteld uit de drie wijkgemeenten, coördineert en verbindt. Elf werkgroepen kregen tot taak om op verschillende onderwerpen te studeren en te rapporteren over hun bevindingen. De wijkkerkenraden denken mee en hebben hun inbreng. De Algemene Kerkenraad mocht reeds een aantal rapportages behandelen en aan de gemeenteleden in bespreking geven. Gemeenteleden volgen geïnteresseerd, met een zekere spanning, het proces en geven hun reacties. In dit alles mag een ieder zich geïnspireerd weten door het rapport 'We gaan opnieuw beginnen'. 
Wie goed op de hoogte wil blijven over de stappen naar Eénwording, over stukken, verslagen en bijeenkomsten kan daartoe terecht op deze site door de rubriek Eénwording in de linker kolom aan te klikken. U kunt ook de hier vermelde link aanklikken.
Werkgroep PR & Communicatie

Hartelijke groet, 
Henk Kuindersma. 

Een overzicht van de werkgroepen, de contactpersonen en de rapportages:
  PGDAW    
  Werkgroepen  Contactpersoon Verslagen
1 Regiegroep Louis Bakker  
2 Fundamenten van geloofsleven Sjoerd Dijkman Rapport
3 Kerkbestuur en Organisatie Willem de Boer Rapport
4 Eredienst Pieter Visser Rapport
5 Pastoraat Eppie Buwalda Rapport
6 Gebouwen Fokko Buurma  
7 Diaconaat Jan Haaksma Rapport
8 Financiën Arjan Wijnsma  
9 (pastorale) Beroepskrachten Hilde Karssies  
10 PR - Communicatie Henk Kuindersma Rapport
11 Vrijwilligers Jan de Boer  
 
Winterwerk

Winterwerk

Nee, dat is geen sneeuwruimen of autoruit krabben. Het heeft niets te
maken met koude klussen in een bevroren achtertuin. Winterwerk is een
verwarmende activiteit van de PKN in Dokkum.
lees meer »
 
 
 

Inloggen


 

Een muzikaal meditatief moment rond het orgel met Mannes Hofsink, organist Nieuwe Kerk Groningen
datum en tijdstip 14-08-2020 om 20:00 uur
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 15-08-2020 om 14.00 uur
meer details

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg
datum en tijdstip 16-08-2020 om 09.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep vanuit Grote- of Sint Martinuskerk
datum en tijdstip 16-08-2020 om 09.30
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 16-08-2020 om 14.00 uur
meer details

 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.