Kerkrentmeesters: vacatures

Update: 16-03-2023

Het College van kerkrentmeesters draagt o.a. zorg voor de financiën van de kerk, voor het beheer van de gebouwen en de begraafplaatsen, voor het kerkelijk bureau, en voor ICT-zaken.
Er zijn de nodige vacatures in het College en er wordt versterking gezocht!
Wij vragen iemand die samen met de Commissie Gebouwen het beheer van de gebouwen aanstuurt. Daarnaast zoeken we ook nog een 2e secretaris en een CvK-lid die de geldwerving coördineert. In januari 2024 komen er ook nog vacatures voor de 1e  secretaris en voor het CvK-lid personeel / kerkelijk bureau.
Wie graag mee wil doen kan contact opnemen met de secretaris van het College. Contactgegevens staan in de inforubriek. Het is ook mogelijk meer informatie te vragen. U mag ons ook namen geven van personen, met wie wij zelf contact kunnen opnemen.

Het college van kerkrentmeesters


 

Oproep vrijwilligers Dongeraheem

Update: 07-02-2023

Al vele jaren worden er kerkdiensten voor bewoners gehouden in Dongeraheem te Dokkum. Deze kerkdiensten worden gedragen door vrijwilligers die de diensten verzorgen. Dit betreft zowel de voorgangers/voorgangsters en alle ondersteuners die de kerkdiensten mogelijk maken.

 

Lees meer 

IEC zoekt hulp

Update: 14-02-2023

De IEC bestaat uit vertegenwoordigers van negen verschillende geloofsgemeenschappen uit Dokkum die elkaar qua geloofsopvatting volledig respecteren en goed met elkaar kunnen samenwerken. Doordat dhr. P. Klimstra stopt met zijn werk voor het IEC zoekt de PGDAW een opvolger voor hem. Voor meer informatie over de werkzaamheden van het IEC verwijzen u naar de site www.iecdokkum.nl.
 

Helpende handen

Update: 12-01-2023
De Diaconie heeft een project in eigen Gemeente. Helpende Handen. Door een aantal factoren is dit de laatste jaren wat ingezakt. Maar dit wil de diaconie nieuwe leven inblazen.
Wat houdt dit in?
Heeft u wat tijd, bent u handig en zou u wat voor een ander willen doen. Zoals iemand ergens naar toe brengen. Karweitjes in de tuin. Bladeren voor ouderen opvegen. Boodschap doen. Samen wandelen en andere activiteiten. enz. Dan kunt u zich aanmelden via onderstaande link.
 
Lees meer 

Oproep voor bezorging bloemen na de eredienst

Binnen onze gemeente is de zondagse bezorging van de bloemen voor de beide vierplekken Herberg en Grote Kerk anders geregeld. Het is een wens van de diaconie dat dit voor de beide vierplekken op dezelfde manier wordt geregeld.
Vooral nu in de Fonteinkerk geen diensten meer plaatsvinden ligt er voor de commissie transitie een belangrijke taak en is dit het geschikte moment om hier werk van te maken.
 
Klik hier om u aan te melden

 
Lees meer 

Drie vacatures bij Werkgroep Gemeenteopbouw

Update: 25-01-2023
Als werkgroep Gemeenteopbouw hebben we de opdracht gekregen om plannen te maken, beleid te maken en uit te voeren en activiteiten te ontwikkelen die als doel hebben de gemeente te doen groeien in velerlei opzichten:
  • In relatie met God
  • In relatie met elkaar
  • In relatie met de wereld om ons heen.
Er zijn twee plaatsen vrij gekomen in ons enthousiaste team.
Wie wil met ons meedenken, met ons mooie activiteiten initiëren, wie wil ons helpen met bouwen aan onze gemeente?
 
Lees meer 

Bericht van het Martinusmaal - ondersteuning kookteam

Update:  06-92-2023

“Elk voordeel heeft zijn nadeel”
Vrij naar Johan Cruijff (legendarische voetballer en trainer)
Oorspronkelijke tekst: “Elk nadeel heb zijn voordeel”

Lees meer 

Bezorgers voor de Geandewei

Update: 16-08-2022
Kerkblad Geandewei
Voor ons kerkblad Geandewei zijn wij op zoek naar bezorgers voor op onze wachtlijst, mocht er dan een vacature in een wijk ontstaan dan kunnen wij een beroep op u doen. Deze oproep geldt voor meerdere wijken in Dokkum.
Indien u graag eerst meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Hermien Struikmans-Hoekstra van het Kerkelijk Bureau, tel. 0519-293650 of per mail kerkelijkbureau@pgdaw.nl
Het College van Kerkrentmeesters

 

Ben jij onze nieuwe ambtsdrager?!

Update: 07-02-2023

In juni vroeg onze vacaturecommissie  aandacht voor het volgende: in het najaar vindt er weer een wisseling van de wacht plaats bij de ambtsdragers. Een aantal mensen verlaat onze kerkenraad na een periode van vier jaar. Waarom dan weer deze oproep?  Omdat we nog niet voldoende mensen (bereid) gevonden hebben.
Het kan natuurlijk zijn dat de oproep aan uw aandacht ontsnapt is of dat u dacht dat het niets voor u is. Wilt u er dan de komende tijd nog eens over nadenken? Bedenk daarbij dat één kerkenraadslid natuurlijk nooit de perfecte bestuurder is, we hebben allemaal onze tekortkomingen. Maar samen - de kerkenraad telt 36 mensen - is dit belangrijke vrijwilligerswerk goed te doen. Het werk zit vol uitdagingen, er is ruimte voor verdieping, het is heel leerzaam en ontspanning hoort er op zijn tijd ook bij.
Bent u belijdend lid, dooplid of gast-lid van onze gemeente en hebt u zelf belangstelling? Neem dan contact op met de vacaturecommissie. U kunt bij hen informatie inwinnen over de beschikbare kerkenraadsvacatures; ouderling, diaken of ouderling-kerkrentmeester. U kunt ook andere – in uw ogen geschikte – kerkleden aanmelden. De vacaturecommissie neemt dan contact met hen op. Doet u mee?
U kunt de vacaturecommissie bereiken via Geke Boelens: boelensm@hetnet.nl, tel.nr. 0519-292203. of via de scriba: scribakr@pgdaw.nl, tel.nr. 06-11211372..
Scriba kerkenraad,
Siebregta Hoekstra