Evangelisatie commissie

Wij vergaderen 4 maal per jaar. Voor de verspreiding van het blad “Elisabeth” zijn ongeveer 20 verspreiders actief binnen onze organisatie.

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: dhr. H. Holwerda, tel.nr.: 0519-292911  
Secretaresse en tevens contactadres: mw. S. de Jong-Dijkstra, Birdaarderstraatweg 28, 9101 VA Dokkum, tel.nr.: 0519-293402, e-mail adres: kdejong04@hetnet.nl 
Penningmeester: dhr. F.J. de Vries, tel.nr.: 0519-293740.
2e Voorzitter en contactadres voor het blad “Elisabeth” en de Johannes De Heer zangavonden: vacant

Ons doel binnen de kerkelijke organisatie:

Het evangelie van Jezus Christus in woord en daad gestalte geven voor alle mensen zowel in als buiten de kerk. Onze werkwijze laat zich typeren als respectvol en gericht op het dienstbaar zijn naar de medemens, waarbij de ander altijd wordt gerespecteerd in zijn of haar overtuiging.

Wat doen wij zoal:

- Verspreiding van het blad “Elisabet” bij abonnees en met Kerst en Pasen een speciale editie, huis aan huis
- Organisatie van Joh. De Heer zangavonden en Open (thema) Avonden
- Verspreiding van evangelisatiemateriaal aan gasten in Dokkum die op de camping verblijven of met boten Dokkum aandoen.
- Verspreiding van evangelisatiemateriaal bij activiteiten die in de kerkgebouwen (o.a. Grote kerk) worden georganiseerd
- Het faciliteren van jongerenactiviteiten
- Meedenken met de wijkkerkenraden over het Missionaire gemeente zijn.

Actualiteit:

- Meer samenwerking met wijkkerkenraden en de Algemene kerkenraad.
- Het faciliteren van jeugd- en jongerenwerk, gemeentebreed, in samenwerking met onze jeugdwerkster.
- Wij zoeken mensen die ons bij ons werk willen helpen, zowel jongeren als ouderen.
 
 
terug

Agenda

Startzondag in Bonifatiuskapel

19 sep 2021 om 9.30

Winterwerk 2. Als kinderen andere wegen gaan ........

21 sep 2021 om 20.00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

26 sep 2021 om 9.30

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Fontein

26 sep 2021 om 9.30

Gebedsgroep

29 sep 2021 om 19.00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

03 okt 2021 om 9.30Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy


Aanmelden via meevieren.nl

U kunt hier uw kerkdienst en of bijeenkomst uitzoeken en aanmelden.

LinksGeandewei