Twee vacatures bij Werkgroep Gemeenteopbouw

Door corona hebben we minder kunnen doen dan we hadden gepland, maar er was toch wel het één en ander mogelijk. Een kleine greep uit wat we hebben kunnen doen:
  • Ontmoetingsbijeenkomsten organiseren (2020 en 2022)
  • Emmaüswandeling (2021)
  • Wandelend naar Pasen (2021)
  • Contacten gelegd met commissies die actief zijn en hen uitgenodigd om elkaar te ontmoeten.
  • Creatieve middag in de Fontein georganiseerd (2022)

Graag willen we de gemeente zo breed mogelijk vertegenwoordigen in onze werkgroep. U of jij bent van harte welkom om bij ons aan te sluiten.

Wilt u of wil jij meer weten? Neem dan contact met ons op via
wgGemeenteopbouw@pgdaw.nl
of bel ons op één van de onderstaande telefoonnummers

Graag tot ziens,
 Marian Bos (0519-296681 / 06 14918745), Romkje Elgersma (0519-223353 / 06-34413800),  Jannie Sijtsma en Baukje Sijtsma.
 
 
terug