Oproep vrijwilligers Dongeraheem

De kerkdiensten voorzien in een grote behoefte en worden trouw bezocht. De bewoners die de diensten willen bezoeken en niet mobiel zijn, worden door vrijwilligers van hun kamer naar de zaal gebracht waar de dienst plaatsvindt. Momenteel is er grote behoefte aan vrijwilligers die de bewoners willen helpen om naar de kerkzaal te komen. Hierbij vragen wij u om b.v. 1x per maand de bewoners te ondersteunen de kerkdiensten te bezoeken. De diensten beginnen om 11 uur. U kunt zich opgeven bij ons commissielid Folkert van der Veen.
Email: f.vdveen01@knid.nl Telefoon 06-29063750. Wij rekenen op uw helpende hand.
Namens de commissie kerkdiensten Dongeraheem,
Jacob Appelhof
terug