Advies aan PGDAW: ga verder met de Herberg en de Grote Kerk

De PGDAW zit met vier kerkgebouwen (de Catharinakerk, de Fontein, de Grote Kerk en de Herberg) te ruim in zijn jasje en wil terug naar twee kerkgebouwen. Omdat het logisch is dat ieder kerklid gehecht is aan het eigen kerkgebouw, heeft men besloten om een externe instantie te vragen om een advies uit te brengen. In samenspraak met de gemeente heeft de kerkenraad een programma van eisen opgesteld waaraan die twee gebouwen zouden moeten voldoen. Vervolgens heeft men aan Kerkelijk Waardebeheer (adviseurs van herbestemming van kerkelijk vastgoed) gevraagd om vanuit het programma van eisen naar alle gebouwen te kijken en te komen tot een voorstel. De kerkenraad heeft uitgesproken de intentie te hebben om het voorstel van Kerkelijk Waardebeheer op te volgen, uiteraard met in acht neming van de regels van de kerkorde van de PKN.

In de tweede week van april bracht Kerkelijk Waardebeheer het uitvoerige rapport uit. Zij adviseert om verder te gaan met de Herberg en de Grote Kerk. Na haar vergadering van 19 april heeft de kerkenraad het complete rapport van Kerkelijk Waardebeheer neergelegd aan de gemeenteleden. Vanwege Corona is het helaas niet toegestaan om op korte termijn op gemeenteavonden bijeen te komen om samen over het rapport in gesprek te gaan. Daarvoor in de plek is de volgende route afgesproken: 
  • Er wordt op 3 mei een webinar gehouden, waar elk gemeentelid aan kan deelnemen. Kerkelijk Waardebeheer zal er uitleg geven wat de redenen zijn dat zij PGDAW voorstelt om met de Grote Kerk en de Herberg verder te gaan. Deelnemers kunnen via de ch@t vragen stellen aan de opstellers van het rapport. 
  • Zodra het toegestaan is (hopelijk in juni) zullen er gemeenteavonden worden georganiseerd waarin de gemeente nogmaals uitleg krijgt over het voorstel en hierover van gedachten kan worden gewisseld zodat de gemeente kan worden gekend en gehoord. 

De definitieve besluitvorming gebeurt in de Protestantse Kerk altijd door de kerkenraad en dat traject verloopt als volgt: 
  • na het horen van de gemeente in juni kan de kerkenraad een voorgenomen besluit nemen over de twee gebouwen die gebruikt zullen worden en ook een besluit wat te doen met de beide andere gebouwen.
  • In september volgt er dan een tweede ronde gemeenteavonden waar het voorgenomen besluit wordt toegelicht, gekoppeld aan een mogelijk te volgen stappenplan.
  • Als ook daarin de gemeente gehoord is, zou vervolgens de kerkenraad in oktober het definitieve besluit kunnen nemen.
De kerkenraad is zich bewust dat het pijnlijk is als mensen hun eigen kerkgebouw straks moeten missen. Toch is dit een stap die gezet moet worden met het oog op de toekomst. De kerkenraad spant zich in om volledige openheid te geven en verantwoording af te leggen voor de stappen die gezet moeten worden. 
 
terug

Agenda

Israƫlavond met Tswi Herschel uit Israƫl

21 okt 2021 om 19.30

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

24 okt 2021 om 9.30

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

24 okt 2021 om 9.30

Gebedsgroep

27 okt 2021 om 19.00

Cie. Eredienst Herberg

27 okt 2021 om 20.00

Catechese

28 okt 2021 om 19.30Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy


Aanmelden via meevieren.nl

U kunt hier uw kerkdienst en of bijeenkomst uitzoeken en aanmelden.

LinksGeandewei