Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
5. Een glimp van de hemel. 5. Een glimp van de hemel.
Ds. Jan Riemersma, auteur van het boek ‘Een glimp van de hemel’, vertelt in woord en beeld over de diepere laag in Rembrandts schilderijen. Rembrandt is gefascineerd door de Bijbelse verhalen en deze fascinatie heeft in combinatie met zijn persoonlijk leven prachtige werken opgeleverd.
Riemersma laat zien, hoe Rembrandt in zijn werken iets van God laat oplichten. Ook diens knappe psychologische kijk op de mens komt naar voren.
Samen met ons gaat Jan Riemersma op zoek naar het geheim van Rembrandt.
Jan Riemersma (1956, Ternaard) was gemeentepredikant en daarna ouderenpastor in Sliedrecht.
Datum: donderdag 26 november
Tijd: 15.00 u.
Plaats: de Herberg
reserveren via Meevieren
 
 
Bruggen slaan........

Winterwerk 2020 2021
Bruggen slaan........
De uitdrukking “bruggen slaan” hoort meer bij onze cultuur dan bij de cultuur van Palestina. Daarom beschikt niet de Bijbel, maar onze eigen taal over zoveel (spreek)woorden die met bruggen te maken hebben:
Over de brug komen, iemand over de brug helpen, dat is een brug te ver, de brug is opgehaald, de brug tussen ons is afgebroken, hij komt over een gouden brug, een brug slaan tussen twee partijen, een draaibrug, een ophaalbrug, een wipbrug, een rolbrug, voor de brug zitten, mijn auto staat op de brug, een brugwachter, de brug van mijn bril is gebroken, de kapitein staat op de brug, een brug in je mond, een brugfunctie hebben en praten als Brugman.....
Maar al is de Bijbel niet vertrouwd met het woord “brug”, het wil niet zeggen dat het woord dwars staat op wat de Bijbel ons wil zeggen. Integendeel: de Babyloniërs wilden een toren (brug) bouwen tussen de aarde en de hemel. Maar de toren stortte in. Want een brug tussen aarde en hemel wordt niet vanuit mensen maar vanuit God gebouwd.
De ultieme brug die de hemel ons heeft aangereikt, heeft vorm gekregen in de komst van Jezus Christus. Hij is bij uitstek onze brug geworden tussen aarde en hemel.
In dit nieuwe seizoen worden binnen onze gemeente ook andere bruggen geslagen. We zijn op weg gegaan vanuit drie afzonderlijke wijkgemeenten naar één kerk met één kerkenraad en verschillende werkgroepen. We hopen dat dit proces ons bruggen aan zal reiken waarover we met z'n allen kunnen gaan. Wij als commissie Vorming en Toerusting waren al jaren gewend om te denken vanuit één gemeente. Toch heeft dit boekje voor het nieuwe seizoen een iets andere inhoud dan voorheen: de activiteiten van de verschillende “vierplekken” zijn deze keer niet opgenomen. We weten op dit moment nog niet hoe alle ontwikkelingen hun nieuwe vorm zullen krijgen, vandaar de keus om deze keer alleen ons eigen programma aanbod op te nemen. 
Zoals u van ons gewend bent: weer volop keus uit een gevarieerd programma.
Wat ons betreft: tot ziens op 'onze' avonden !


Het volledige boekje kunt u bekijken door te klikken op onderstaande tekst.
Bekijk hier het boekje WINTERWERK 2020-2021
lees meer »
 
Vorming en toerusting Vorming en toerusting

De Commissie Vorming en Toerusting is mee verantwoordelijk voor de vorming en toerusting in onze gemeente. Aan de hand van een thema probeert de commissie ieder jaar een programma samen te stellen voor een zo breed mogelijke doelgroep binnen de gemeente. De commissie zoekt duidelijk naar onderwerpen die in het dagelijks leven – zowel in als buiten de kerk – vragen en keuzes oproepen. Zij probeert hierbij zoveel mogelijk rekening te houden met datgene wat er binnen de gemeente leeft. De verschillende wijkgemeenten worden ieder jaar opnieuw in de gelegenheid gesteld onderwerpen aan te dragen voor het komende winterseizoen. 

De commissie houdt duidelijk rekening met de breedte en kleurrijkheid van de gemeente; zij zet de deuren van onze eigen kerken open waarbij steeds gekeken wordt of we ook iets voor anderen kunnen betekenen. Ook wordt bij het samenstellen van het programma gekeken of er anderen buiten onze kring een bijdrage kunnen leveren aan een bepaalde activiteit. Op grond van wat er leeft in de gemeente en in de wereld zal de commissie jaarlijks een aantal activiteiten organiseren. Zij zal waar dat wenselijk is, samen werken met andere kerken in onze omgeving. Sommige activiteiten nodigen uit tot creativiteit, andere tot bezinning of tot actie.

En meedoen is een aantrekkelijke manier om andere mensen te leren kennen, over geloof te praten of nieuwe kennis en inzichten op te doen.
Op deze manier hopen we met vele anderen 'vormend' (gericht op de persoon) en 'toerustend' (gericht op taken) bezig te zijn.
 
 
 

Inloggen


 

Werkgroep gemeenteopbouw
datum en tijdstip 26-11-2020 om 19.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep en livestream vanuit De Fontein
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9.30
meer details

Moderamen Kerkenraad
datum en tijdstip 30-11-2020 om 19.30
meer details

Thema bijeenkomst 'Het Gebed'
datum en tijdstip 02-12-2020 om 14.00
meer details

 
Pastoraal Meldpunt: 06 - 2138 2081 of pastoraat@pgdaw.nl
 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.