Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Vorming en toerusting Vorming en toerusting


De Commissie Vorming en Toerusting is mee verantwoordelijk voor de vorming en toerusting in onze gemeente. Aan de hand van een thema probeert de commissie ieder jaar een programma samen te stellen voor een zo breed mogelijke doelgroep binnen de gemeente. De commissie zoekt duidelijk naar onderwerpen die in het dagelijks leven – zowel in als buiten de kerk – vragen en keuzes oproepen. Zij probeert hierbij zoveel mogelijk rekening te houden met datgene wat er binnen de gemeente leeft. De verschillende wijkgemeenten worden ieder jaar opnieuw in de gelegenheid gesteld onderwerpen aan te dragen voor het komende winterseizoen. 

De commissie houdt duidelijk rekening met de breedte en kleurrijkheid van de gemeente; zij zet de deuren van onze eigen kerken open waarbij steeds gekeken wordt of we ook iets voor anderen kunnen betekenen. Ook wordt bij het samenstellen van het programma gekeken of er anderen buiten onze kring een bijdrage kunnen leveren aan een bepaalde activiteit. Op grond van wat er leeft in de gemeente en in de wereld zal de commissie jaarlijks een aantal activiteiten organiseren. Zij zal waar dat wenselijk is, samen werken met andere kerken in onze omgeving. Sommige activiteiten nodigen uit tot creativiteit, andere tot bezinning of tot actie.

En meedoen is een aantrekkelijke manier om andere mensen te leren kennen, over geloof te praten of nieuwe kennis en inzichten op te doen.
Op deze manier hopen we met vele anderen 'vormend' (gericht op de persoon) en 'toerustend' (gericht op taken) bezig te zijn.

 
Over alle grenzen........ Over alle grenzen........

Een nieuw thema voor de onderwerpen rond Vorming en Toerusting van het nieuwe seizoen. Opnieuw hebben we ons oor te luister gelegd in de samenleving waar het afgelopen jaar hevige discussies waren te beluisteren rond onderwerpen die o.a. raakten aan onze Christelijke waarden en normen, zoals b.v. de discussies rond levenseinde en 'voltooid leven'. Maar ook andere onderwerpen die de grenzen van het leven raakten, hadden onze aandacht. Al pratend en denkend over “grenzen” kwamen we op een nieuw thema: Over alle grenzen.... Dit thema bood ons de ruimte om het begrip grens zowel figuurlijk als letterlijk op te vatten, waardoor er zich weer een scala aan onderwerpen aandiende. We hopen u opnieuw met dit nieuwe programma te kunnen boeien en heten u alvast van harte welkom op al onze bijeenkomsten!

Het volledige boekje kunt u bekijken door te klikken op onderstaande
LINK

lees meer »
 
 
 
 

Kerkenraad wijk 1
datum en tijdstip 15-10-2018 om 19.30
meer details

Kerkenraadsvergadering in de Grote Kerk
datum en tijdstip 16-10-2018 om
meer details

 
Links 
Contact
Kerkelijk bureau
Harddraversdijk 1
9101 XA Dokkum
Email: 
Telefoon: 0519-293650
  meer
 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:


Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.