Werkgroep Gemeente opbouw

Voorzitter:      Arda de Boer, wgGemeenteopbouw@pgdaw.nl
Secretaris:     Petra Hoving,  wgGemeenteopbouw@pgdaw.nl


Leden:          

Arda de Boer, Foppo Feenstra, Klaas van der Velde, Jantje Zijlstra, Marian Bos, Romkje Elgersma, Ds. Herman de Vries en Petra Hoving.
 

Wie zijn wij?  

De werkgroep Gemeenteopbouw is een gemeente-brede werkgroep die zo’n veertig commissies en activiteiten vertegenwoordigt. Deze groepen verzorgen een breed scala aan activiteiten.


Wat doen wij?              

De werkgroep richt zich op verbinding tussen de verschillende commissies. Daarnaast ontwikkelt zij ook zelf activiteiten, zoals bijvoorbeeld  groothuisbezoeken/ontmoetingsbijeenkomsten.
 

Wij hebben tot taak:      

De werkgroep Gemeenteopbouw levert een bijdrage aan de vorming en ontwikkeling van gemeenteleden met als doel: groei in relatie tot God, met elkaar en met de samenleving. Gaandeweg leren gemeenteleden elkaar zo steeds beter kennen, erkennen en herkennen.


Wat zijn onze plannen?             

In de komende tijd richten wij ons op ondersteuning van en contact tussen de verschillende commissies. We gaan na wat ze nodig hebben en waarmee we hen kunnen ondersteunen. Daarnaast willen we een start maken met Waarderende Gemeenteopbouw.


Wat zijn onze contacten?          

Ieder lid van de werkgroep is het aanspreekpunt voor een aantal commissies. Als daar aanleiding voor is zoeken we contact met de landelijke kerk en met andere werkgroepen binnen onze gemeente. Daarnaast kan er per activiteit buiten de kerk contact worden gezocht met personen die een activiteit kunnen ondersteunen.


 
terug

Agenda

Startzondag in Bonifatiuskapel

19 sep 2021 om 9.30

Winterwerk 2. Als kinderen andere wegen gaan ........

21 sep 2021 om 20.00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

26 sep 2021 om 9.30

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Fontein

26 sep 2021 om 9.30

Gebedsgroep

29 sep 2021 om 19.00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

03 okt 2021 om 9.30Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy


Aanmelden via meevieren.nl

U kunt hier uw kerkdienst en of bijeenkomst uitzoeken en aanmelden.

LinksGeandewei