Werkgroep Jeugd en Jongeren

Voorzitter: Karina Tjepkema : voorzitterwerkgroepjenj@pgdaw.nl
Secretaris: Siska Kloppenburg : secretariaatwerkgroepjenj@pgdaw.nl
 

Leden:

Anja Brolsma, Tineke Dijk, Marjan Dijkstra, Mirjam Gardenier, René Hanemaaijer, Renetta Jansma, Siska Kloppenburg, Meindert Lawerman, Bert Muller en Karina Tjepkema


Wat doen wij:

Geloof geef je door! En daarom vinden we het belangrijk dat onze jeugd en jongeren zich thuis voelen in de gemeente en een volwaardige plek in mogen nemen. We verlangen er naar dat elk kind en iedere jongere zich door God geliefd weet.
De leden van de werkgroep jeugd zetten zich in om bovenstaande te realiseren en betrekken daar de gemeente zoveel als mogelijk bij.

De werkgroep coördineert en initieert nieuwe activiteiten waarbij de eigen inbreng van de jeugd wordt gestimuleerd.


Wat zijn onze plannen voor de komende tijd:

  • Stimuleren van aansprekende diensten en participatie van jongeren
  • Opzetten van jeugddiaconaat
  • Ouders duidelijk informeren en betrekken bij jeugdactiviteiten
  • Scholing en toerusting van de vrijwilligers


Wat zijn onze contacten:

De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende geledingen.
Daarnaast zijn een professioneel jeugdwerker en een jeugdouderling die onderdeel uitmaken van de werkgroep onmisbaar.
Verder is er contact met de werkgroep gemeenteopbouw en de werkgroep eredienst.
 
terug

Agenda

Startzondag in Bonifatiuskapel

19 sep 2021 om 9.30

Winterwerk 2. Als kinderen andere wegen gaan ........

21 sep 2021 om 20.00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

26 sep 2021 om 9.30

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Fontein

26 sep 2021 om 9.30

Gebedsgroep

29 sep 2021 om 19.00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

03 okt 2021 om 9.30Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy


Aanmelden via meevieren.nl

U kunt hier uw kerkdienst en of bijeenkomst uitzoeken en aanmelden.

LinksGeandewei