World Servants

Nu heeft World Servants ook voor komende zomer moeten besluiten dat de projecten in het buitenland niet door kunnen gaan. Voor de deelnemers die vorig jaar al op project zouden gaan is dat opnieuw een teleurstelling. Voor hun worden nu alternatieve projecten in Nederland georganiseerd. De deelnemers gaan helpen bij het opknappen van buurthuizen, crisisopvang voor daklozen, zorginstellingen voor mensen met een beperking e.d. Met de betrokken doelgroepen gaan ze activiteiten organiseren waardoor ze elkaars leefwereld beter leren kennen. Dichtbij in Nederland zijn ook genoeg mensen die het moeilijk hebben en met deze projecten krijgen ze een extra steuntje in de rug. De opzet van deze projecten sluit helemaal aan bij de doelstellingen van World Servants. Een gedeelte van het sponsorgeld wordt gebruikt voor de projecten in Nederland. Het andere gedeelte van het sponsorgeld gaat naar de projecten in de ontwikkelingslanden die gewoon doorgaan onder leiding van plaatselijke organisaties. In de uitslaapdienst van 14 maart hebben we kunnen horen wat een enorme impact deze projecten hebben op de deelnemers en de mensen waarvoor ze aan het werk gaan. Dat hopen we ook in Nederland te bereiken. U kunt nog steeds steunen via geef.ws/dokkum
Bert Muller
terug

Agenda

Startzondag in Bonifatiuskapel

19 sep 2021 om 9.30

Winterwerk 2. Als kinderen andere wegen gaan ........

21 sep 2021 om 20.00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

26 sep 2021 om 9.30

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Fontein

26 sep 2021 om 9.30

Gebedsgroep

29 sep 2021 om 19.00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

03 okt 2021 om 9.30Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy


Aanmelden via meevieren.nl

U kunt hier uw kerkdienst en of bijeenkomst uitzoeken en aanmelden.

LinksGeandewei