zondag 23 juni 2024

Kerkdienst vanuit De Herberg ook te beluisteren via kerkomroep

Datum: 
 zondag 23 juni 2024
Tijdstip: 
 09:30
Locatie: 
 De Herberg

Predikant: ds. D. Schreurs

- inleidend orgelspel
- samenzang: 215 vers 1, 6 en 7
- woord van welkom, mededelingen
- samenzang: 105 vers 1
- stil gebed
- votum en groet
- gebed van verootmoediging
- samenzang: 281 vers 1, 2, 3, 4 en 5
- leefregel
- samenzang: 119 vers 6
- gebed bij de lezing uit de Bijbel
- kindermoment
- lezing uit de Bijbel: Titus 3 vers 1 t/m 7 (Nieuwe Bijbelvertaling, 2021)
- samenzang: 313 vers 1 en 5
- preek
- samenzang: 834 [tijdens naspel komen de kinderen terug van de kinderkerk]
- gebeden
- samenzang: 1006
- collecte [tijdens de collecte komen de kinderen van de oppasdienst in de kerk]
- samenzang: 31 vers 15 en 16
- zegen
- samenzang: 'Amen, ...'
- uitleidend orgelspel
 

terug