Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Bezinningstoerisme als passie Bezinningstoerisme als passie
Vrijwilligers doen het
“Dat doorvertellen mag ik doen in samenwerking met anderen. Annie Huisman, Broor Adema en Ankie Wiersma waren daar al mee bezig vóór ik er bij kwam. Samen kwamen we tot een opzet met een twintig vrijwilligers die van 2-5 uur op woensdag-, donderdag-, vrijdag- en zaterdagmiddag bezoekers ontvangen,  hun vragen beantwoorden en hen rondleiden. Op allerlei wijze wordt zo het verhaal van de Grote- of Sint Martinuskerk doorverteld. Ook op aanvraag aan groepen en aan de kinderen van Dokkum in een mini-kerkenpad.” Als een bijzondere vorm van doorvertellen ervaart Dirk het orgelspel dat bij Open Kerk geregeld is te beluisteren. Bezoekers schrijven in het gastenboek hoezeer ze het orgelspel waarderen en het luisteren ernaar als een moment van bezinning ervaren: “Het is voor alle vrijwilligers, inclusief Ankie en mij, prachtig om de positieve reacties op 'Open Kerk' te mogen ontvangen.”
 
Samenwerking is goed voor alles
Dirk beperkt zich echter niet tot de eigen kerk. Ook andere Dokkumer historische bedehuizen en de vrijwilligers daar hebben zijn hart: de Bonifatiuskerk, de Bonifatiuskapel, de kerk van de Verenigde Christelijke Gemeente (Remonstrants-Doopsgezind). Hij kent ook van deze bedehuizen de vriiwilligers die organiseren en coördineren. “We wisselen geregeld informatie uit. Vaak ook informeel, in toevallige ontmoetingen. We verwijzen naar elkaar. En als het nodig is zoeken we elkaar op.” Dat gebeurt, zoals verderop nog te lezen valt, in elke geval bij de jaarlijkse voorbereiding van Tsjerkepaad. En dat komt ieders werkgroep ten goede.
 
Stimulansen heb je nodig
Om als werkgroep 'Open Kerk' te ontdekken wat je allemaal kunt doen, is inspiratie en ondersteuning van buitenaf heel waardevol. Deze wordt al weer vele jaren gegeven door de Stichting Inspirerend Noord-Oost Friesland, die ten doel heeft om het bezinningstoerisme in en rondom Dokkum te stimuleren. Dirk is namens de Grote Kerkcommissie van de Grote- of Sint Martinuskerk lid van deze stichting. “We hebben een Bonifatiuspad door Dokkum met metalen panelen met korte teksten laten ontwerpen en aanbrengen. En het boek 'Wegen van Waarde', dat dat pad beschrijft en in foto's weergeeft uitgegeven. We hebben een film laten maken over de kerstening van Noord-Oost Friesland, die met Open Kerk valt te zien en te beluisteren. En zo meer. En dat alles vaak gesubsidieerd door de Provincie Friesland.”
 
Tsjerkepaad maakt kerkdeuren open
Een prachtig initiatief van de Raad van Kerken in Friesland vindt Dirk 'Tsjerkepaad' dat vanaf eind juni/begin juli tot begin september wordt gehouden; in 2018 al weer voor het 14e jaar. Dirk is secretaris, zeg maar gewoon de spil, van de Regiocommissie Tsjerkepaad Noord-Oost Friesland. Een commissie die plaatselijke werkgroepen stimuleert en ondersteunt om in de zomermaanden op zaterdag belangstellenden gastvrij te ontvangen. In Regio Noord-Oost gaat het dan om maar liefst vijftig kerken. “Die zijn echt dankzij Tsjerkepaad ‘s zomers opengegaan.” Dirk zorgt ervoor dat de plaatselijke werkgroepen ieder jaar een keer samen komen en over actuele informatie en middelen beschikken zoals vlaggen en brochures. “Ik heb echt veel waardering voor vele dorpsgemeenschappen die met weinig mensen op heel hartelijke en gastvrije wijze bezoekers ontvangen. En daarmee hun vaak mooie en goed onderhouden kerken laten zien.”
 
Nieuwe ideeën en activiteiten
Momenteel worden er bij Tjerkepaad en ook plaatselijk allerlei ideeën ontwikkeld om kinderen en jongeren en mensen die minder met kerken bekend zijn met nieuwe vormen te bereiken. Allerlei informatiebronnen, van dagbladen tot sociale media, worden daarbij ingezet. Aansprekende activiteiten met muziek, spel en expressie worden georganiseerd. Initiatieven om nieuwe vrijwilligers te werven worden ondernomen.
Wie belangstelling heeft om vrijwilliger te worden in Open Kerk, op welke wijze dan ook, kan contact opnemen met Dirk Osinga (0519-296313; dirkosinga@wxs.nl) of Ankie Wiersma (0519-294276). En dat geldt voor iedere belangstellende.
“Het is,” naar Dirks ervaring, “beslist de moeite waard om je in de kerken als historisch erfgoed te verdiepen.  Bezoekers te ontmoeten en van dienst te zijn. En vooral de rijkdom te ervaren van verdiepende gesprekken, die vaak zo maar ontstaan.”
PR-cie
 
terug
 
 
 

Inloggen


 

Werkgroep gemeenteopbouw
datum en tijdstip 26-11-2020 om 19.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep en livestream vanuit De Fontein
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9.30
meer details

Moderamen Kerkenraad
datum en tijdstip 30-11-2020 om 19.30
meer details

Thema bijeenkomst 'Het Gebed'
datum en tijdstip 02-12-2020 om 14.00
meer details

 
Pastoraal Meldpunt: 06 - 2138 2081 of pastoraat@pgdaw.nl
 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.